Ziyaret Adabı

Kabir Ziyareti

Kabir ziyareti, ölüye dua ederek, onun için Allah'tan af dilemek ve yaşayan insanlar için de, kalpleri yumuşatmak, Allah'a yaklaştırmak, ahireti hatırlatmak ve iyi amellere sevk etmek bakımından faydalıdır. Nitekim Peygamberimiz (S.A.V.)'de "Sizden bir kimse kabirleri ziyaret etmek isterse, ziyaret etsin. Zira kabri ziyaret etmek ahireti hatırlatır." buyurmuştur.
Riyazus Salihiyn Tercümesi Cilt 2 Sahife 18 Hadis No: 583

Ziyaret Adabı

Kabir ziyaretlerinde, saygı çerçevesinde hareket edilmeli ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Kabirler çiğnenmemelidir.
• Çaput bağlanmamalıdır.
• Kurban kesilmemelidir.
• Kabir civarında namaz kılınmamalıdır.

DEFİN SORGULAMA

MERHUMA DUA OKUMAK İÇİN SORGULAMA

MERHUMUN DEFİN YERİNİ BULMAK İÇİN SORGULAMA

BUGÜN VEFAT EDENLER